Home » Aktualności » Agnieszka Markowska

Agnieszka Markowska

Lektorka języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w Polsce i za granicą (8 lat w Londynie). Kwalifikacje językowe zdobywała w Polsce, USA a ostatnio w Anglii (egzaminy :CAE, TOFL, CELTA), gdzie rozwijała się zawodowo wykorzystując do nauki nowoczesne technologie. Przez ostatnie trzy lata stworzyła własny autorski program z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (ENGLISH VISUAL).

Osiągnięcia:

  • CELTA Certificate, Oxford University, Wielka Brytania
  • Kurs pedagogiczno-metodyczny do nauczania języka angielskiego
  • TEFL, Kingston University, Wielka Brytania
  • Status Nauczyciela Kwalifikowanego(QTS), Wielka Brytania
  • Kurs Przygotowawczy do Nauczania Dorosłych (PTTLLs), Wielka Brytania
  • Akt nadania stopnia awansu zawodowego(nauczyciel mianowany)
  • Kurs pedagogiczno-metodyczny do nauczania języka angielskiego, Kolegium Krakowskie Zjednoczonej Europy, Kraków
  • Cambridge Certificate of Advanced English, British Council, Kraków

Pochodzę z Krakowa, ale w swoim życiu mieszkałam i pracowałam w różnych miejscach w Polsce i za granicą. W Londynie pracowałam w szkole podstawowej, w college’u i w Community Centre (lokalny Dom Kultury), gdzie uczyłam angielskiego dzieci, młodzież i dorosłych ze wszystkich stron świata. W mojej pracy najważniejszy jest uczeń i jego potrzeby, a moje doświadczenia nauczyły mnie, że swoboda językowa otwiera wiele drzwi, dlatego na moich lekcjach kładę nacisk na aspekt komunikacyjny języka. Uważam także, że uczenie innych to doskonały sposób, by nauczyć się czegoś o sobie, dlatego tak to lubię.