Home » Aktualności » Agnieszka Trzyna

Agnieszka Trzyna

Absolwentka PWST w Krakowie (wydział aktorski). Aktorka z zamiłowania, stale współpracuje z teatrem ŁAŹNIA NOWA w Krakowie i IMKA w Warszawie. Autorka programu edukacyjno-rozwojowego „CameLeon – Edukacja – Zabawa –Sztuka – Rozwój” – autorskiego programu edukacyjnego, który zrodził się z życiowych obserwacji i doświadczeń wychowawczych moich dzieci i pasji do Teatru.

Na co dzień pracuje z dziećmi  w różnych grupach wiekowych (od najmłodszych do najstarszych) prowadząc zajęcia w przedszkolach, szkołach czy też domach kultury.

W programie dziecko i jego emocje są na 1 miejscu. Emocje to życie każdego człowieka. Dorosły na ogół nie ma problemu z ich okazywaniem, a Dziecko musi mieć przestrzeń, musi mieć czas, musi mieć ochotę, dzielić się emocjami. Sztuka połączona z Zabawą to naturalne środowisko emocji Dziecka.

Zajęcia:

CameLeonAgnieszka Trzynaaktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (wydział aktorski). Swój warsztat aktorski rozwijała pod okiem najznamienitszych aktorów i reżyserów polskiej i europejskiej sceny dramatycznej (m.in. Jana Peszka, Jerzego Stuhra, Krystiana Lupy, Jerzego Jarockiego). Współpracuje z teatrem ŁAŹNIA NOWA w Krakowie, IMKA w Warszawie.

Swoją drogę artystyczną i zawodową odnalazła w pracy z DZIEĆMI i MŁODZIEŻĄ. Twórca autorskiego programu edukacyjnego „CameLeon – Sztuka, Zabawa, Rozwój”. Program CameLeon to próba przeniesienia TEATRU w świat zabaw Dzieci i Młodzieży, gdzie elementy sztuki aktorskiej wykorzystywane są po to, by każdy uczestnik mógł wyrazić swoje emocje, rozwinąć wyobraźnię tak potrzebną w dorosłym życiu. Instruktor Domu Kultury Podgórza  Klub Wróblowice.

Mama 2 dzieci ( Michała i Julki) Lubi dobrą książkę ,podróże , teatr.