Home » Nasi Nauczyciele » Agnieszka Trzyna

Agnieszka Trzyna

Absolwentka PWST w Krakowie (wydział aktorski). Aktorka z zamiłowania, stale współpracuje z teatrem ŁAŹNIA NOWA w Krakowie i IMKA w Warszawie. Autorka programu edukacyjno-rozwojowego „CameLeon – Edukacja – Zabawa –Sztuka – Rozwój” – autorskiego programu edukacyjnego, który zrodził się z życiowych obserwacji i doświadczeń wychowawczych moich dzieci i pasji do Teatru.

Na co dzień pracuje z dziećmi  w różnych grupach wiekowych (od najmłodszych do najstarszych) prowadząc zajęcia w przedszkolach, szkołach czy też domach kultury.

W programie dziecko i jego emocje są na 1 miejscu. Emocje to życie każdego człowieka. Dorosły na ogół nie ma problemu z ich okazywaniem, a Dziecko musi mieć przestrzeń, musi mieć czas, musi mieć ochotę, dzielić się emocjami. Sztuka połączona z Zabawą to naturalne środowisko emocji Dziecka.

Zajęcia:

CameLeon