Home » Nasi Nauczyciele

Nasi Nauczyciele

Natalia Mazurkiewicz

Założycielka i Dyrektor Myślnika. Nauczycielka i lektorka języka angielskiego.

Małgorzata Kamińska

Absolwentka Historii i Archiwistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Lektorka języka angielskiego. Managerka Myślnika.

Antoni Roden-Burns

Henry Ford Community College (Detroit, Michigan) graduate, CELTA certified English teacher, native English speaker.

Alana Matthews

Native English Speaker from Cape Town, South Africa.

Edyta Wygonik-Barzyk

Ukończyła studia historyczne oraz dziennikarskie, od wielu lat związana zawodowo z pracą nad tworzeniem książek.

Agnieszka Rzytki

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, lektorka języka angielskiego.

Bartłomiej Żurad

Absolwent Technikum Łączności nr 14 w Krakowie (technik elektronik), technik elektryk, student AGH.

Barbara Krzepina

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczycielka dyplomowana języka polskiego oraz egzaminatorka OKE.

Beata Mlak

Pedagog, nauczycielka matematyki, fizyki i chemii.

Sylwia Surdel

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego i egzaminator OKE.

Sabina Kędzia

Pedagog specjalny – logopeda – nauczyciel dyplomowany.

Agnieszka Huras-Wiśniewska

Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego i hiszpańskiego.

Dallas Helzer

Native English Speaker from Manhattan, Kansas, USA. Graduated from Kansas State University with Bachelors in Spanish and ESL Education.