Home » Nasi Nauczyciele

Nasi Nauczyciele

Natalia Mazurkiewicz

Założycielka i Dyrektor Myślnika. Nauczycielka i lektorka języka angielskiego.

Małgorzata Kamińska

Absolwentka Historii i Archiwistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Nauczycielka języka angielskiego. Managerka Myślnika.

Antoni Roden-Burns

Henry Ford Community College (Detroit, Michigan) graduate, CELTA certified English teacher, native English speaker.

Alana Matthews

Native English Speaker from Cape Town, South Africa.

Edyta Wygonik-Barzyk

Ukończyła studia historyczne oraz dziennikarskie, od wielu lat związana zawodowo z pracą nad tworzeniem książek.

Elżbieta Barhoumi

Redaktor Naczelny i Wydawca Swoszowickego Portalu Informacyjnego, Dziennikarz, Specjalista ds. komunikacji w Sweco Engineering oraz mama rocznej, energicznej dziewczynki.

Agnieszka Rzytki

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, lektorka języka angielskiego.

Barbara Krzepina

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczycielka dyplomowana języka polskiego oraz egzaminatorka OKE.

Beata Mlak

Pedagog, nauczycielka matematyki, fizyki i chemii.

Sylwia Surdel

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego i egzaminator OKE.

Sabina Kędzia

Pedagog specjalny – logopeda – nauczyciel dyplomowany.

Agnieszka Huras-Wiśniewska

Nauczyciel dyplomowany języka angielskiego i hiszpańskiego.

Dallas Helzer

Native English Speaker from Manhattan, Kansas, USA. Graduated from Kansas State University with Bachelors in Spanish and ESL Education.