Home » Nasi Nauczyciele

Nasi Nauczyciele

Natalia Mazurkiewicz

Założycielka i Dyrektor Myślnika. Nauczycielka i lektorka języka angielskiego.

Małgorzata Kamińska

Absolwentka Historii i Archiwistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Lektorka języka angielskiego. Managerka Myślnika.

Edyta Wygonik-Barzyk

Ukończyła studia historyczne oraz dziennikarskie, od wielu lat związana zawodowo z pracą nad tworzeniem książek.

Elżbieta Barhoumi

Redaktor Naczelny i Wydawca Swoszowickego Portalu Informacyjnego, Dziennikarz, Specjalista ds. komunikacji w Sweco Engineering oraz mama rocznej, energicznej dziewczynki.

Agnieszka Rzytki

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, lektorka języka angielskiego.

Marcin Podwika

Lektor języka angielskiego.

Antoni Roden-Burns

Henry Ford Community College (Detroit, Michigan) graduate, CELTA certified English teacher, native English speaker.

Irena Krzepowska

Nauczycielka języka polskiego.

Urszula Ostańska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Bartłomiej Żurad

Absolwent Technikum Łączności nr 14 w Krakowie (technik elektronik), technik elektryk, student AGH.

Kinga Wiśniewska

Studentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lektorka języka niemieckiego i angielskiego.

Magdalena Rajca

Lektorka języka hiszpańskiego.

Barbara Krzepina

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczycielka dyplomowana języka polskiego oraz egzaminatorka OKE.

Beata Mlak

Pedagog, nauczycielka matematyki, fizyki i chemii.

Sylwia Surdel

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego i egzaminator OKE.