Home » Nasi Nauczyciele

Nasi Nauczyciele

Natalia Mazurkiewicz

Założycielka i Dyrektor Myślnika. Nauczycielka i lektorka języka angielskiego.

Małgorzata Kamińska

Absolwentka Historii i Archiwistyki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Lektorka języka angielskiego. Managerka Myślnika.

Hannah Duncan

English Native speaker from Scotland.

Edyta Wygonik-Barzyk

Ukończyła studia historyczne oraz dziennikarskie, od wielu lat związana zawodowo z pracą nad tworzeniem książek.

Elżbieta Barhoumi

Instruktorka zajęć IT.

Pamela Opoczka

Lektorka języka angielskiego.

Marcin Podwika

Lektor języka angielskiego.

Antoni Roden-Burns

Henry Ford Community College (Detroit, Michigan) graduate, CELTA certified English teacher, native English speaker.

Irena Krzepowska

Nauczycielka języka polskiego.

Urszula Ostańska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Bartłomiej Żurad

Absolwent Technikum Łączności nr 14 w Krakowie (technik elektronik), technik elektryk, student AGH.

Magdalena Rajca

Lektorka języka hiszpańskiego.

Barbara Krzepina

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczycielka dyplomowana języka polskiego oraz egzaminatorka OKE.

Beata Mlak

Pedagog, nauczycielka matematyki, fizyki i chemii.

Sylwia Surdel

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego i egzaminator OKE.