Home » Nasi Nauczyciele

Nasi Nauczyciele

Dr Natalia Mazurkiewicz

Założycielka i Dyrektor Myślnika. Nauczycielka i lektorka języka angielskiego.

Magdalena Szymańska

Nauczyciel dyplomowany w edukacji wczesnoszkolnej, pedagog i oligofrenopedagog.

Marta Wakuła-Mac

Artystka-graficzka mająca na koncie ponad 100 wystaw na całym świecie.

Agnieszka Cynarska-Taran i Jacek Taran

Fotograficy. Właściciele fotopracownia.com.

Beata Oziębła

Pedagog z powołania i miłośniczka sztuki.

Sylwia Surdel

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego i egzaminator OKE.

Magda Kęskiewicz

Projektantka, stylistka, artystka wizualna. Wykładowca SAPU i autorka warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Anna Dziubka

Nauczyciel dyplomowany biologii i chemii i egzaminator OKE.

Sabina Kędzia

Pedagog specjalny – logopeda – nauczyciel dyplomowany.

Tadeusz Kędzia

Nauczyciel dyplomowany matematyki i fizyki.

Agata Popławska-Furtak

Florystka i miłośniczka kultury i historii.

Marta Kąkol

Instruktor zajęć kulinarnych.

Agnieszka Trzyna

Absolwentka PWST w Krakowie (wydział aktorski).

Nina Syc (aka Ania Gastol)

Profesjonalna wizażystka i stylistka włosów.

Piotr Pandyra

Instruktor Małej Pracowni Krawieckiej.