Home » Nasi Nauczyciele » Strona 2

Nasi Nauczyciele

Sylwia Surdel

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego i egzaminator OKE.

Marta Kąkol

Instruktorka warsztatów kulinarnych

Natasza Winiarska

Instruktorka szycia w Pracowni Krawieckiej.

Sabina Kędzia

Pedagog specjalny – logopeda – nauczyciel dyplomowany.

Anna Dziubka

Nauczyciel dyplomowany biologii i chemii i egzaminator OKE. Nauczyciel matematyki.