Home » Oferta » Zajęcia dla dzieci » CompClub

CompClub

Głównym celem warsztatów jest zaznajomienie najmłodszych z kluczowymi zagadnieniami informatycznymi oraz wykształcenie w nich podstawowych umiejętności związanych z obsługą komputera. Gry i zabawy, w których dzieci będą mogły wziąć udział, pozwolą im na rozwinięcie algorytmicznego sposobu myślenia. Umiejętność rozłożenia problemu na mniejsze składowe oraz odpowiednia analiza postępowania zaprocentuje w dalszej nauce programowania i umożliwi najmłodszym na przystępowanie do trudniejszych i bardziej złożonych zadań w przyszłości.

Na zajęciach będziemy korzystać z:

– Maty do kodowania

–  Paint 3D

–  Pakiet Microsoft Office:

  • Microsoft Office Word
  • Microsoft Office Excel
  • Microsoft Office PowerPoint

Dzieci po odbytych warsztatach będą potrafiły:

– samodzielnie utworzyć plik tekstowy, arkusz kalkulacyjny, prezentację programu PowerPoint, prosty projekt graficzny z wykorzystaniem trójwymiarowych elementów i modeli;

– odpowiednio zapisywać pliki i utrzymywać ład i porządek we własnych folderach;

– wykorzystywać logiczne i analityczne myślenie do rozwiązywania postawionych przed nimi problemów;

– szukać alternatywnych rozwiązań danych zagadnień i tworzyć proste algorytmy postępowania.

Kodu Game Lab:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10056 – link do pobrania

Oprogramowanie umożliwia tworzenie gier 3D w (bardzo przystępnym szczególnie dla najmłodszych użytkowników) wizualnym języku programowania. Uczestnicy warsztatów będą mogli opracować własną rozgrywkę toczącą się w tętniącym zielenią lesie, wykreowanym przez nich labiryncie bądź innym środowisku, które uda im się stworzyć! Zaletą Kodu Game Lab jest bardzo prosta obsługa programu, każdą akcję można wykonać przy użyciu myszki, wybierając odpowiednią ikonkę (jest więc to dobre środowisko do zachęcenia dzieci, które mają problemy z czytaniem do nauki programowania z równoczesnym rozwijaniem ich wyobraźni przestrzennej).

Uczestnicy warsztatów będą potrafili:

– kreatywnie rozwiązywać problemy;

– myśleć przyczynowo-skutkowo, będą dostrzegać analogie i logikę powiązanych ze sobą poleceń;

– tworzyć algorytmy postępowania i analizować akcje, które będą się dopiero wykonywać oraz te w trakcie wykonywania;

– tworzyć własne, proste krajobrazy w trójwymiarowej rzeczywistości;

– programować zachowania postaci oraz odpowiednich obiektów.