Home » Aktualności » Dorota Świątkiewicz-Siklucka

Dorota Świątkiewicz-Siklucka

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendystka Federalnego Ministerstwa Nauki i Badań Republiki Austrii (Uniwersytet Wiedeński, 1992).

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński, 2003, rozprawa doktorska pt.: „Psycholinguistische Untersuchungen zum Status der Grammatik im Lehrwerk Deutsch als Fremdsprache und im Wörterbuch für Deutsch als Fremdsprache“).

Autorka publikacji naukowych z zakresu Dydaktyki języka niemieckiego, Psychologii uczenia się i pamięci, Psycho- i Neurolingwistyki, Neurodydaktyki.

Prowadziła wykłady z Dydaktyki, między innymi  na temat Nauczania języka niemieckiego na wczesnym etapie edukacyjnym.

Hospitowała lekcje nauczycielskie oraz prowadzone przez studentki i studentów podczas praktyk pedagogicznych w szkołach.

Była tłumacz przysięgła języka niemieckiego (1995 – 2015).

Posiada doświadczenie w tłumaczeniu tekstów, w tym naukowych, oraz w redagowaniu i przygotowaniu ich do publikacji.

Absolwentka Kursu Krytyki Literackiej organizowanego przez Kraków Miasto Literatury UNESCO (2018).

Uwielbia język niemiecki i uwielbia uczyć.

Fascynują ją tajniki mózgu i umysłu ludzkiego, literatura, muzyka, góry…

Uważa, że „rozum to najlepsze, co istnieje na tym świecie.” (H.C. Andersen, Królowa Śniegu)

Matka nastoletnich bliźniąt.

Feministka.

 

Każdy uczący się jest inny.

Mózg każdego człowieka inaczej postrzega i przetwarza język.

Każdy może osiągnąć sukces w nauce języka obcego.

Wystarczy znaleźć właściwą dla siebie metodę.

I odpowiedniego nauczyciela:)