Home » Nasi Nauczyciele » Izabela Furlaga

Izabela Furlaga

Absolwentka krakowskiej szkoły wizażu i stylizacji ART MAKIJAŻ. W 2009 r. ukończyła studia magisterskie z edytorstwa i komunikacji medialnej na Uniwersytecie Pedagogicznym, a w 2014 r. studia podyplomowe z psychologii biznesu w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od lat jej pasją jest wizaż i charakteryzacja, a także kreowanie wizerunku. W latach 2011 – 2016 organizowała kursy i warsztaty z zakresu wizażu i stylizacji w krakowskich szkołach policealnych dla dorosłych (Futura, Centrum Nauki i Biznesu „Żak”). Maluje do sesji fotograficznych oraz indywidualne klientki (makijaże ślubne, okolicznościowe).