Home » Aktualności » Magdalena Szymańska

Magdalena Szymańska

Wieloletni Nauczyciel Dyplomowany w Edukacji Wczesnoszkolnej, pedagog i oligofrenopedagog. Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Akademii Pedagogicznej.

Wybrane kursy doskonalenia zawodowego:

 • Trening twórczego myślenia
 • Jak efektywnie wspierać dziecko w jego rozwoju?
 • Szkoła inna– nowatorskie metody nauczania
 • Zabawa przy muzyce i taniec w edukacji dziecka
 • Dziecko z dysfunkcjami w szkole masowej
 • Diagnoza pedagogiczna i terapia dziecka z dysleksją rozwojową
 • Technologie informatyczne w praktyce szkolnej
 • Elementy terapii pedagogicznej i relaksacji
 • Wspieranie tzw. trudnego ucznia w karierze szkolnej
 • Racjonalne rozwiązywanie problemów metodą RTZ
 • Sześciolatek- człowiek aktywny
 • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • Zabawy czytelnicze dla dzieci
 • Drama w kształceniu umiejętności kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej

Wybrane warsztaty:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Pedagogika C. Freneita
 • Trudności w uczeniu się matematyki.
 • Gry i zabawy w nauczaniu zintegrowanym
 • Sylabowa metoda czytania profesor Cieszyńskiej
 • Praca z dziećmi z obniżoną sprawnością językową
 • Metoda Paula Denissona
 • Projekty międzynarodowej współpracy szkół

Brałam aktywny udział w pracach Krakowskiego Koła Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej  m.in.  prowadząc zajęcia warsztatowe dla nauczycieli na temat trudności w uczeniu się matematyki i sposobach ich przezwyciężania.

Uczestniczyłam w wymianie międzynarodowej nauczycieli. Podczas pobytu w Belfaście zdobyłam nowe doświadczenia w zakresie metod kształcenia i praktyki pedagogicznej.

W pracy z dziećmi wspieram aktywność uczniów i twórcze zaangażowanie. Staram się, aby uczeń wiedział kim jest, na ile go stać, ile może osiągnąć i gdzie szukać pomocy w razie trudności.

Zajęcia:

Matematyczne Asy

Lepiej czytam i piszę