Home » Aktualności » Mały Szekspir (zajęcia teatralne)

Mały Szekspir (zajęcia teatralne)

Zajęcia teatralne są symbiozą muzyki, plastyki, tańca i słowa. Dzieci będą rozwijać zdolność wyrażania przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki. Zdobędą umiejętności improwizacyjne, kreowania postaci i identyfikowania się z nią na scenie.
Zajęcia będą mieć formę zabawy i wolności. Teatr jest sztuką wymagającą, dlatego będziemy ćwiczyć głos, ruch sceniczny, świadomość własnego ciała. Dzieci będą mogły poczuć własną wartość i rozczytać możliwości w nich tkwiące. Rzeczą ważną jest też, aby dzieci dostrzegały rzeczy piękne, brzydkie …i potrafiły je nazwać. Jest to sposób na odkrycie palety możliwości i ich całkowitej akceptacji. Kanwą do pracy będą bajki,wiersze, inscenizacje, drama. Towarzyszyć i wspomagać nas będą ćwiczenia relaksacyjne, integracyjne, twórcze, ćwiczenie wyobraźni, koncentracji uwagi i logicznego myślenia,
bo sztuka to ,,droga od fantazji do realności” (Sigmund Freud).

Prowadzący: Beata Oziębła