Home » Aktualności » Muzyczna Kraina

Muzyczna Kraina

Na zajęciach będziemy rozwijać podstawowe zdolności dzieci takie jak: wyobraźnia muzyczna, poczucie rytmu, wysokości, głośności, barwy dźwięków. Wzmocnimy muzykalność, wrażliwość i kulturę muzyczną poprzez: śpiew, grę na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki.

Prowadzący: Beata Oziębła