Home » Oferta » Zajęcia dla dzieci » Programowanie II (C)

Programowanie II (C)

Głównym celem warsztatów jest zapoznanie jego uczestników ze specyfiką języka C oraz rozpoczęcie pracy w zintegrowanym środowisku programistycznym (IDE) przy pomocy edytora Dev-C++. Uczniowie w trakcie zajęć poznają zalety oraz wady języka C, jego podstawowe cechy oraz odpowiednią strukturę tworzenia programów przy jego użyciu. Uczestnicy warsztatów zaznajomią się z pojęciami dyrektyw preprocesora, instrukcji warunkowych, makr, typów zmiennych, rzutowania, tablic jedno i wielowymiarowych. Uczniom zostaną przedstawione kluczowe instrukcje języka C (instrukcje warunkowe, iteracyjne, wyboru, skoku) oraz zasady tworzenia funkcji i procedur. Warsztaty mają na celu pozyskanie umiejętności, które umożliwią ich uczestnikom tworzenie bardziej zaawansowanych programów i rozwiązywanie trudniejszych zagadnień.

Uczeń po odbytych warsztatach będzie potrafił:

– samodzielnie zaprojektować strukturę oraz działanie programu;

– zadeklarować zmienne odpowiedniego typu;

– używać operatorów (arytmetycznych, logicznych);

– wprowadzić dane z klawiatury, a także przekazywać wyniki na urządzenia zewnętrzne np. monitor;

– wykorzystywać odpowiednie instrukcje (instrukcje warunkowe, iteracyjne, wyboru, skoku) w celu usprawnienia działania programu;

– tworzyć oraz korzystać z tablic jedno i wielowymiarowych, co ułatwia dostęp do wymaganych w rozwiązywanym problemie danych;

– stworzyć podstawowe procedury i funkcje oraz je zadeklarować, poprawnie wywołać;

– przekazać do funkcji i zwrócić z niej jeden bądź kilka argumentów;

– posługiwać się wskaźnikami, wykorzystywać je do dynamicznej alokacji pamięci;

– tworzyć proste algorytmy;

– wykrywać i korygować błędy powstałe podczas pisania kodu źródłowego;

– rozkładać problemy na czynniki pierwsze, myśleć przyczynowo-skutkowo, logicznie analizować przedstawione zadania.