Home » Oferta » Zajęcia dla dzieci » Kryptografia i zadania nietypowe/konkursowe

Kryptografia i zadania nietypowe/konkursowe

Kryptografia
Czas trwania: 1 semestr

Zajęcia zapoznają dzieci ze sposobami szyfrowania danych od czasów starożytnych do współczesności. Na przykładzie wybranych krypto-systemów uczniowie poznają sposoby szyfrowania i odszyfrowywania danych. Samodzielnie wykonają porównanie mocnych i słabych stron omówionych szyfrów, stopień trudności szyfrowania oraz możliwości złamania szyfru. Uszeregują je zgodnie ze stopniem bezpieczeństwa , oraz zaproponują sytuacje w których można je wykorzystać.
Zajęcia podzielone będą na trzy części:
• Teoretyczna: krótki opis kryptosystemu.
• Praktyczna: uczymy się szyfrowania/deszyfrowania informacji z wykorzystaniem podanego kryptosystemu.
• Zabawy z wykorzystaniem kryptografii: pomoc Galom w uratowaniu wioski przed najazdem Rzymian,
wyprawa po skarb w trakcie której uczniowie odszyfrowują kolejne wskazówki, inne.
Uwagi
Zajęcia wymagają sprawnego wykonywania obliczeń, w związku z czym są kierowane do uczniów klas 4 i starszych.
W przypadku grupy licealnej istnieje możliwosc omówienia szyfru Hilla, oraz kryptosystemu RSA, po
wcześniejszym wprowadzeniu odpowiedniej teorii z zakresu grup modulo, teorii macierzy. Dla dzieci młodszych szyfr Hilla bedzie omówiony jedynie w szczególnym przypadku, a RSA podany jako ciekawostka.

 

Zadania Nietypowe i konkursowe
Czas trwania: 1 semestr

Zajęcia maja na celu rozwiniecie zdolności matematycznych uczniów. Nacisk kładziony będzie nie tyle na wypracowaniu
schematów rozwiązywania konkretnych zadań, co umięjętności zaplanowania własnego rozwiązania,
przeprowadzenia jego analizy ( ocenie, uzasadnieniu poprawności ), oraz wyciągnięciu wniosków po jego wykonaniu.
Uczniowie proponować będą sposoby rozwiązań zadań nietypowych, konkursowych, a czasem wykraczających poza materiał omówiony na zajęciach szkolnych. Z pomocą nauczyciela planować będą swoja prace, udoskonalać swoje pomysły, dyskutować o ich poprawności, aby finalnie rozwiazać zadany problem.
Uwagi
Zajęcia kierowane są do uczniów bardzo zdolnych klas 4 i starszych. Rozwiązywane zadania są nietypowe i bardzo trudne. Grupy powinny być dobrane wg wieku uczestników.