Home » Sponsoring

Sponsoring

Myślnik wspiera rozwój uczniów z rodzin, których sytuacja materialna nie pozwala na korzystanie z płatnych usług edukacyjnych. Czujesz się osobą odpowiedzialną społecznie? Chcesz działać na rzecz społeczności lokalnej? Skontaktuj się z nami – wspólnie możemy zrobić wiele dobrego!