Home » Nasi Nauczyciele » Natalia Mazurkiewicz

Natalia Mazurkiewicz

Założycielka i Dyrektor Myślnika.

Nauczycielka i lektorka języka angielskiego z ponad 15-letnim doświadczeniem w udzielaniu korepetycji i doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego jako obcego (TEFL/EAL) w szkole średniej w Irlandii. Pięcioletnie doświadczenie w pracy akademickiej, wykładach i badaniach jakościowych. Przez 9 lat mieszkała w Irlandii.

Osiągnięcia:

  • PhD in Sociology (Doktor Socjologii, University of Limerick, Irlandia), 2015
  • MA in Women’s Studies (Magister, University of Limerick, Irlandia), 2010
  • Irish Research Council (Government of Ireland) Scholar 2011-2015
  • Magister Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), 2009
  • Cambridge English Proficiency (2008)
  • Licencjat Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), 2005

Uczenie jest moją pasją. W Myślniku współpracuję z nauczycielami, ekspertami i artystami, którzy podzielają moja wizję edukacji nieskrępowanej ramami szkolnymi; kreatywnej, innowacyjnej, nakierowanej na wydobycie ukrytego potencjału i, co najważniejsze, przyjemnej i wciągającej dla ucznia. Zapraszam do kontaktu i na moje zajęcia.

Kursy Cambridge FCE, CAE, CPE

Intense English Grammar!

Academic English