Home » Nasi Nauczyciele » Maciej Mlak

Maciej Mlak

Jestem absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego – klasy o profilu biologiczno-chemiczno-matematycznym. W 2022 roku studiowałem medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie jestem studentem psychologii i chemii.

Już od najmłodszych lat nauki przyrodniczo matematyczne są moją pasją i to zaciekawienie otaczającym światem staram się przekazać uczniom. Moim priorytetem jest  przekazywanie wiedzy tak, aby kursanci zrozumieli związki przyczynowo-skutkowe procesów zachodzących w przyrodzie, co pozwala im wyrobić umiejętność płynnego i wnikliwego poruszania się po meandrach  zjawisk w otaczającym świecie. Kolejnym aspektem, na który szczególnie zwracam uwagę podczas mojej pracy jest nauczenie uczniów samodzielności i krytycznego myślenia, żeby jak najlepiej poradzili sobie z najtrudniejszymi zadaniami. Dążę do tego, aby uczeń osiągnął umiejętność czytania ze zrozumiem, pisania odpowiedzi zgodnych z egzaminacyjnym schematem oraz rozumienia praktycznego kontekstu, tak aby sprostać wymaganiom CKE. Kierunki studiów, na które uczęszczałem pozwoliły mi poznać różnorodne zastosowanie nauk przyrodniczych, które nie dość, że jest wymagane na  egzaminach, bardzo ciekawi uczniów.

Podczas zajęć dla licealistów udostępniam mój autorski dysk z pogrupowanymi zadaniami maturalnymi, których rozwiązywanie jest kluczem do dobrego  przygotowania do bieżących sprawdzianów i matury. Podczas nauki podążam za uczniem, rozpoznaję z czym ma największe problemy i nawet jeśli wydawałyby się bardzo duże, dostosowując się do indywidualnych wymagań ucznia i pracując od podstaw, staram się zmotywować i osiągnąć jak najlepsze efekty.