Home » Nasi Nauczyciele » Sylwia Surdel

Sylwia Surdel

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego; kurs egzaminatora OKE w zakresie egzaminu maturalnego.

Wykształcenie:

  • filologia polska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie;
  • oligofrenopedagogika, Akademia Pedagogiczna w Krakowie;
  • nauczanie języka polskiego jako obcego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
  • certyfikat Cambridge English: Advanced (CAE);
  • kurs egzaminatora OKE w Krakowie w zakresie egzaminu maturalnego.

Doświadczenie zawodowe:

  • polonistka w ZSO nr 15 w Krakowie w latach 2004-2005;
  • polonistka w ZSO nr 35 w Krakowie w latach 2005- obecnie;
  • korepetytor przygotowujący do egzaminów poprawkowych w zakresie gimnazjum, szkoły podstawowej i szkoły średniej oraz egzaminu maturalnego w latach 2007- obecnie.

Lubię swoją pracę. Motorem moich zawodowych działań są moi uczniowie, którzy sprawiają, że jedna lekcja zupełnie nie jest podobna do drugiej. I jestem im za to wdzięczna- dzięki temu nigdy się w swojej pracy nie nudzę. Ja natomiast nie tylko dzielę się ze swoimi uczniami wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, ale staram się także zachęcać ich do twórczego myślenia i wykorzystywania własnego (czasem nieuświadomionego) potencjału.

Wolny czas spędzam w podróżach( w piękne polskie i europejskie destynacje) ,uprawianiu sportu(uwielbiam nordic walking; od 10 lat również trenuję pływanie i, nieco krócej, aqua aerobic; lubię także górskie wycieczki), cenię także ciekawe filmy i nietuzinkowe seriale. Oczywiście wszystko to w dobrym towarzystwie I, rzecz jasna, w wolnych chwilach czytam pasjami-  klasykę i nie tylko. Czasem zarażam tym innych…