Home » Oferta » Wsparcie szkolne

Wsparcie szkolne

Rewalidacja

Indywidualne zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczne.

Logopedia

Indywidualna terapia mowy dostosowana do potrzeb Twojego dziecka.