Home » Nasi Nauczyciele » Sabina Kędzia

Sabina Kędzia

Pedagog  specjalny – logopeda – nauczyciel dyplomowany. Posiada wieloletnie doświadczenie  w pracy z dziećmi ze specyficznymi problemami w nauce – dziećmi z afazją, autyzmem, niedosłuchem, o obniżonej sprawności intelektualnej, dziećmi z wadami wymowy z dysleksją i dysgrafią.

Rodzaje prowadzonych zajęć:

Logopedia