Home » Nasi Nauczyciele » Katarzyna Klama

Katarzyna Klama

Trenerka Komunikacji opartej na Empatii (Porozumienie bez Przemocy- NVC), coach EPC (Erickson Professional Coach), trener Points of You® na poziomie eksperta, specjalista Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ I°). Absolwentka  akredytowanej przez  International Coach Federation (ICF) Szkoły Coachów „The Art And Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson College International.

Ukończyła Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii, prowadzoną pod merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest certyfikowanym praktykiem oraz trenerem metody Points of You®. Absolwentka ekonomii menedżerskiej UEK w Krakowie. Tytuł magistra w obszarze doradztwa personalnego i zarządzania zasobami ludzkimi uzyskała na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W swojej pracy korzysta z darów różnych metod, by optymalnie służyć innym w rozwoju.  Poprzez słowo, obraz, fotografię, muzykę, rysunek i ruch skłania do refleksji, poszerzania perspektywy, kreatywnego myślenia. W atmosferze empatii motywuje do odkrywania nieznanych obszarów, identyfikacji i zmiany niezdrowych przekonań, wzmacniania zaufania do siebie w oparciu o świadomość swoich uczuć i potrzeb, budowania zdrowych relacji z drugim człowiekiem.

Prowadzi sesje coachingu indywidualnego oraz grupowego według metodologii podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i w oparciu o etykę ICF. Organizuje i prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Współtworzyła i prowadziła cykl warsztatów dla rodziców i nauczycieli z komunikacji opartej na metodzie Porozumienie bez Przemocy (NVC- Nonviolent Communication), której twórcą jest amerykański psycholog Marshall Rosenberg. Dzieci i młodzież wspiera w rozwoju od 2018 roku towarzysząc im w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy i umiejętności.