Home » Nasi Nauczyciele » Jolanta Ochmańska-Ćwiertnia

Jolanta Ochmańska-Ćwiertnia

Artystka, florystka, emerytka, ale młoda duchem; prowadzi w Myślniku warsztaty rysunku i malarstwa oraz warsztaty kreatywne, w tym florystyczne. Jak mówi o sobie:

Przez wiele lat pracowałam przy konserwacji polichromii, także drewnianych malowanych stropów w krakowskich kamienicach.  Dziś wykorzystuję detale krakowskiej architektury w swoich malarskich pracach. Jestem wielbicielką starych technik malarskich. Lubię koronki, znam różne techniki ich tworzenia. Poszukuję na targach staroci odchodzących w zapomnienie tkanin i przedmiotów. Moją pasją jest ogród, który uprawiam od wielu lat. Rośliny w nim rosnące wykorzystuję podczas prowadzonych przeze mnie zajęć florystycznych.