Home » Nasi Nauczyciele » Bartłomiej Żurad

Bartłomiej Żurad

Absolwent Technikum Łączności nr 14 w Krakowie (technik elektronik), technik elektryk, student AGH.

Moimi priorytetami są sumienne wykonywanie swojej pracy oraz dobry kontakt z uczniem. Oprócz klasycznej nauki matematyki według programu staram się rozszerzyć materiał o przedstawienie problemu matematycznego z omawianego tematu również w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, informatyką i chemią.