Home » Nasi Nauczyciele » Natalia Mazurkiewicz

Natalia Mazurkiewicz

Założycielka i Dyrektor Myślnika.

Nauczycielka i lektorka języka angielskiego od 2006 roku. Przez 9 lat mieszkała w Irlandii.

Osiągnięcia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 • Mama Leona (2009) i Niny (2015).
 • Certificate of Achievement in Architectural Imagination, Harvard University (2020)
 • Praca jako nauczyciel języka angielskiego (TEFL/EAL) w Desmond College, Irlandia (2007-2011).
 • Praca jako nauczyciel akademicki, University of Limerick (2011-2015)
 • Doktor, Sociology, University of Limerick, Irlandia (2015)
 • Magister, Women’s Studies, University of Limerick, Irlandia (2010)
 • Stypendium Irish Research Council, Government of Ireland (2011-2015)
 • Magister, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Uniwersytet Jagielloński (2009)
 • Cambridge English Proficiency (2008)
 • Licencjat, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Uniwersytet Jagielloński (2005)
 • Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego (2002)

Uczenie jest moją pasją. W Myślniku współpracuję z nauczycielami, ekspertami i artystami, którzy podzielają moja wizję edukacji nieskrępowanej ramami szkolnymi; kreatywnej, innowacyjnej, nakierowanej na wydobycie ukrytego potencjału i, co najważniejsze, przyjemnej i wciągającej dla ucznia. Zapraszam do kontaktu i na moje zajęcia.

Kursy Cambridge FCE, CAE, CPE

Intense English Grammar!

Academic English

Business English

Medical English