Home » Nasi Nauczyciele » Barbara Krzepina

Barbara Krzepina

Absolwentka filologii polskiej UJ. Doświadczona nauczycielka, posiadająca I stopień specjalizacji zawodowej, egzaminatorka języka polskiego OKE w zakresie gimnazjum (od 2005 r.), z tytułem nauczyciela dyplomowanego. Współautorka innowacji pedagogicznych i autorskich programów nauczania języka polskiego, opiekunka licznego grona studentów filologii polskiej UJ i UP.
W życiu kieruje się zasadą, że każdy człowiek daje drugiemu to, co może i chce dać.
Prywatnie – mama wspaniałej córki i wielbicielka dobrej lektury.