Home » Oferta » Wsparcie szkolne » Rewalidacja

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne mają charakter dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczny. Szczególnie istotne są dla dzieci oraz uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną danego stopnia. Wśród nich istotne są  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Mają one na celu: dynamizowanie rozwoju takiej jednostki, kompensowanie  czyli zastępowanie zaburzonych  funkcji, i/lub ich korygowanie, dążenie do optymalnego usprawniania oraz rozwijania najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych. Zajęcia te mają charakter indywidualny.