Home » Oferta » Wsparcie szkolne » Logopedia

Logopedia

Terapia mowy – zajęcia indywidualne z dzieckiem obejmują

  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia usprawniające narządy mowy
  • ćwiczenia słuchu fonematycznego
  • wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek
  • doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej
  • zajęcia grupowe – terapia dysleksji i dysgrafii
  • zajęcia grupowe dla dzieci młodszych – klasy I – III
  • zajęcia grupowe dla dzieci starszych klasy IV – VI

Prowadzący: Sabina Kędzia