Home » Oferta » Języki » Academic English

Academic English

Marta Wakuła Mac

Oferta skierowana do osób, które potrzebują wynieść swój angielski na najwyższy poziom. Poszerzamy słownictwo, czytamy i analizujemy teksty naukowe, piszemy eseje i rozmawiamy na bieżące tematy. Celem zajęć jest przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na anglojęzycznym uniwersytecie.