Warsztaty graficzne

Marta Wakuła-Mac

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z tematem grafiki warsztatowej, w szczególności technik druku wklęsłego i wypukłego, takich jak linoryt, drzeworyt, monotypia, sucha igła, kolagrafia, suchoryt oraz technik mieszanych

Warsztaty przeznaczone są dla początkujących (w tym osób, które nigdy nie zajmowały się grafiką) i średniozaawansowanych. Zajęcia prowadzone są w bardzo przystępny i dostosowany do grupy sposób.

Pod okiem wykwalifikowanego artysty grafika uczestnicy zajęć samodzielnie tworzą swoje prace używając profesjonalnych narzędzi i sprzętu (w tym prasy drukarskiej). Podczas poznawania kompletnego procesu wykonania odbitki graficznej uczestnicy projektują, wykonują i drukują swoje prace.

Warsztaty inspirują do aktywnego i twórczego spędzania czasu, wyciszają i odprężają, prowadzą do wzmacniania poczucia własnej wartości poprzez rozwój pasji i zainteresowań. Zapewniamy wysoki poziom oraz fachową pomoc.

Wszystkie potrzebne materiały są zapewnione. Uczestnicy proszeni są tylko o przyniesienie fartuchów, ubrań roboczych a także szkiców lub innych źródeł inspiracji, jeśli takowe posiadają.

Prowadzący: Marta Wakuła-Mac