Home » Aktualności » Strona 5

Aktualności

Mały Szekspir (zajęcia teatralne)

Zajęcia teatralne są symbiozą muzyki, plastyki, tańca i słowa.

Magdalena Szymańska

Nauczyciel dyplomowany w edukacji wczesnoszkolnej, pedagog i oligofrenopedagog.

Agnieszka Markowska

Lektorka języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w Polsce i za granicą.

Anna Światłoń

Studentka Informatyki i Ekonometrii na Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Agnieszka Cynarska-Taran i Jacek Taran

Fotograficy. Właściciele fotopracownia.com.

Samuel Cebreiro

Graphic designer and our Spanish teacher.

Kamila Kwaśniewska

Studentka Fizyki Technicznej na wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej na Akademii Górniczo – Hutniczej.

Anna Gonera

Studentka filologii germańskiej z językiem angielskim.

Beata Oziębła

Pedagog z powołania i miłośniczka sztuki.

Magda Kęskiewicz

Projektantka, stylistka, artystka wizualna. Wykładowca SAPU i autorka warsztatów dla dzieci i młodzieży.

Agnieszka Trzyna

Absolwentka PWST w Krakowie (wydział aktorski).

Piotr Pandyra

Doktorant na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Absolwent Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru (SAPU).

Sabina Kędzia

Pedagog specjalny – logopeda – nauczyciel dyplomowany.

Anna Dziubka

Nauczyciel dyplomowany biologii i chemii i egzaminator OKE.

Nina Syc (aka Ania Gastol)

Profesjonalna wizażystka i stylistka włosów.