Home » Aktualności » Darmowe zajęcia w Myślniku

Darmowe zajęcia w Myślniku

Informujemy, że od 23 października do 8 grudnia 2017 roku Myślnik realizuje drugi projekt we współpracy z Fundacją Rodzina Plus oraz współfinansowany przez Urząd Miasta Krakowa. W projekcie uczestniczy 20 dzieci z X dzielnicy, uczestnicząc w darmowych zajęciach w Myślniku.

Osoby zainteresowane Myślnikowymi Stypendiami oraz darmowymi miejscami w nadchodzących projektach prosimy o kontakt.