Home » Nasi Nauczyciele » Sylwia Surdel

Sylwia Surdel

Nauczyciel dyplomowany języka polskiego.

Wykształcenie:

  • filologia polska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie;
  • oligofrenopedagogika, Akademia Pedagogiczna w Krakowie;
  • nauczanie języka polskiego jako obcego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
  • certyfikat Cambridge English: Advanced (CAE);
  • kurs egzaminatora OKE w Krakowie w zakresie egzaminu maturalnego.

Doświadczenie zawodowe:

  • polonistka w ZSO nr 15 w Krakowie w latach 2004-2005;
  • polonistka w ZSO nr 35 w Krakowie w latach 2005- obecnie;
  • korepetytor przygotowujący do egzaminów poprawkowych w zakresie gimnazjum i szkoły średniej oraz egzaminu maturalnego w latach 2007- obecnie.

Lubię swoja pracę. Motorem mych działań są moi uczniowie, którzy sprawiają, że jedna lekcja zupełnie nie jest podobna do drugiej. I jestem im za to wdzięczna- dzięki temu nigdy się w swojej pracy nie nudzę. Ja natomiast nie tylko dzielę się z moimi uczniami wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, ale staram się także zachęcać ich do twórczego myślenia i wykorzystywania własnego (czasem nieuświadomionego) potencjału.

Wolny czas spędzam na podróżach (moje zdjęcie na stronie Myślnika pochodzi właśnie z jednej z nich), uprawianiu sport (uwielbiam nordic walking, od 10 lat również pływam), cenię także ciekawe filmy i nietuzinkowe seriale. Oczywiście wszystko to w dobrym towarzystwie 🙂