Home » Aktualności » Warsztaty twórczego pisania

Warsztaty twórczego pisania

Zajęcia warsztatowe mają na celu rozwijanie kreatywności, głównie w tworzeniu słowa pisanego, ale nie tylko. Uczestnicy zapoznają się z różnymi formami literackimi, tekstami prasowymi i użytkowymi oraz ich rolą we współczesnej kulturze. Sami będą próbować swoich sił w ich tworzeniu.

Będziemy się wspólnie uczyć rozwijać wyobraźnię, wyrażać myśli, formułować prawidłowe zdania, poprawnie pisać, pięknie opowiadać, tworzyć wyjątkowe historie i oryginalne teksty…

Zajęcia są okazją do rozwijania indywidualności i wrażliwości uczestników, a także odkrycia być może skrywanych talentów pisarskich.