Home » Oferta » WARSZTATY I ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY » Pracownia dziennikarska i warsztaty twórczego pisania

Pracownia dziennikarska i warsztaty twórczego pisania

Zajęcia te mają na celu zapoznanie uczestników z pracą dziennikarza i przybliżenie warsztatu pracy dziennikarzy różnego rodzaju mediów, jak też pokazanie specyfiki współczesnego rynku medialnego.

Będziemy poznawać główne gatunki dziennikarskie, ale też sami będziemy podejmować się ich tworzenia – jak napisać porywający news, jak przygotować się do przeprowadzenia wywiadu, czym powinien się wyróżniać ciekawy reportaż…

Wiele uwagi poświęcimy ćwiczeniom mającym rozbudzać umiejętność obserwowania otaczającego świata i kreatywnego opisywania go.

Warsztaty twórczego pisania

Zajęcia warsztatowe mają na celu rozwijanie kreatywności, głównie w tworzeniu słowa pisanego, ale nie tylko. Uczestnicy zapoznają się z różnymi formami literackimi, tekstami prasowymi i użytkowymi oraz ich rolą we współczesnej kulturze. Sami będą próbować swoich sił w ich tworzeniu.

Będziemy się wspólnie uczyć rozwijać wyobraźnię, wyrażać myśli, formułować prawidłowe zdania, poprawnie pisać, pięknie opowiadać, tworzyć wyjątkowe historie i oryginalne teksty…

Zajęcia są okazją do rozwijania indywidualności i wrażliwości uczestników, a także odkrycia być może skrywanych talentów pisarskich.